Meny

Arbets- och miljömedicin

12 oktober, 2019

AMM i Linköping har en läsvärd artikel om forskning om rätten till sjukpenning. Elin Karlsson, doktorand och leg. arbetsterapeut på Linköpings universitet har kommit med en ny forskningsstudie.

”Aktörerna i detta sammanhang är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och arbetsgivare. Resultatet visar att olika sätt att framföra sitt budskap påverkar huruvida den sjukskrivne ges rätt till sjukpenning eller ej.”