Meny

Kammarrätten i Göteborg 1883-19

12 oktober, 2019

Mål nr. 1883-19

Avgörandedatum: ​2019-10-09

Lagrum: 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Gällande fastighetsmäklares upplysningsskyldighet

Kammarrätten Göteborg

8, 16 § § fastighetsmäklarlagen (2011:666)

En köpare anmälde en fastighetsmäklare till fastighetsmäklarinspektionen då mäklaren underlåtit att upplysa om en ombyggnation. Köpet gällde en bostadsrätt där säljaren byggt om badrummet utan att godkännas av föreningen. Genom utredningen kom FMI fram till att mäklaren sannolikt genom sin assistent fått denna information. Trots det hade köparen ej meddelats om denna brist, därför varnade FMI mäklaren enligt 29 § FML (2011:666)