Meny

Läkarförbundets dåliga arbetsmiljö

15 september, 2019

I en artikel i Svenska Dagbladet riktas kritik mot arbetsmiljön och ledarstilen på Läkarförbundet, som enligt tidigare anställda lett till att medarbetare har flytt från förbundet. Förbundsdirektören Hans Dahlgren delar inte bilden. (Artikeln är uppdaterad.)

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Arbetsmiljon-pa-Lakarforbundet-far-kritik/