Meny

Lojala domstolar?

15 september, 2019

Imponerande av Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida. Ger domstolarna vika för det politiska trycket? Ja det får vi verkligen inte hoppas; Dessutom visar det sig att personer som nekats ersättning från Försäkringskassan behandlas orättvist när de överklagar. Enligt en avhandling från socialantropologen Matthias Abelin så är Sveriges förvaltningsdomstolar inte tillräckligt oberoende gentemot regeringen. Ju hårdare det politiska trycket är på att få ner sjukskrivningarna, desto svårare blir det för enskilda att få rätt till sjukpenning när de överklagar beslut.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Wbx9bk/lojala-domstolar-gor-livet-svarare-for-sjuka