Meny

Prop. 1988/89:76 om ny köplag

9 oktober, 2019

Propositionen läggs fram förslag till en ny köplag som skall ersätta den nuvarande köplagen från år 1905. Förslaget innebär en betydande modernisering av köprätten. I stor ut­sträckning sker också en anpassning till den internationella utvecklingen på området.