Meny

Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag

9 oktober, 2019

I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersätta
den nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led i
det reformarbete på köprättens område som tidigare resulterat i lagen (1987:822)
om internationella köp samt prop. 1988/89:76 om ny köplag.